REKISTERISELOSTE

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Rovaniemen Melojat ry, Kairatie 44 A 19, 96100 Rovaniemi
Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivämäärä: 13.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Melojat ry, rahastonhoitaja


2. Rekisterin nimi

Rovaniemen Melojat ry:n jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsentietojen hallinta

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Jäseneksi liittymisvuosi
Ohjaaja/opas-tieto
Melonnan peruskurssitieto tai muun vastaavan kurssin suorittamistieto
Jäsenyyteen liittyvät maksutiedot
Vajan avaintieto

5. Tietojen säännönmukainen luovutus

Jäsentietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat laji- ja harrasteliitot, joihin yhdistys itse kuuluu. Rekisteri säilytetään pilvipalvelussa EU:n / ETA:n ulkopuolella Uudessa-Seelannissa. Uusi-Seelanti täyttää EU-komission asettamat kriteerit EU-kansalaisen henkilötietojen säilytyksestä.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisen aineiston käyttö- ja täydennysoikeus on vain johtokunnan jäsenillä. Manuaalista aineistoa ei ole käytössä. Rekisterin käyttöoikeudet varmennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.